logo

Vzorové kalkulácie a cenník revízie

Na požiadanie Vám podľa Vami predložených a zaslaných podkladov vyhotovíme individuálne kalkulácie revízie, resp. odbornej prehliadky a odbornej skúšky bleskozvodu, elektrického zariadenia a elektrickej inštalácie, elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča počas jeho používania.

Uvedené vzorové kalkulácie a celý cenník si môžete individuálne vyskúšať a upraviť v cenníku vo formáte excel. Stačí iba zadať alebo zmeniť hodnoty vo vyfarbených bunkách „Počet kusov“ a „Zľava“. Program automaticky doráta všetky medzisúčty a výslednú cenu.

Vzorová kalkulácia: Bleskozvod na rodinnom dome, zastavaná plocha cca 150m2

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Kontrola stavu bleskozvodu, cena za 1 zvod 13,30 € 3 39,90 €
Kontrola meracích skrutiek a svoriek 0,60 € 3 1,80 €
Kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania strechy, cena za 1m 0,25 € 24 6,00 €
Kontrola podpier a zvodových vodičov, cena za 1m 0,25 € 18 4,50 €
Kontrola uchytenia ochranného uholníka 1,20 € 3 3,60 €
Kontrola zachytávacích tyčí 1,20 € 2 2,40 €
Zemný odpor uzemnenia 4,60 € 3 13,80 €
Demontáž skúšobnej svorky uzemnenia 1,60 € 3 4,80 €
Montáž skúšobnej svorky uzemnenia 1,60 € 3 4,80 €
Revízia 72,00 €
Zľava 30% -21,60 €
Revízia spolu 50,40 €


Vzorová kalkulácia: Bleskozvod na bytovom dome, 2 vchody, pôdorys cca 12m x 60m, zastavaná plocha cca 720m2

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Kontrola stavu bleskozvodu, cena za 1 zvod 13,30 € 4 53,20 €
Kontrola meracích skrutiek a svoriek 0,60 € 4 2,40 €
Kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania strechy, cena za 1m 0,25 € 85 21,25 €
Kontrola podpier a zvodových vodičov, cena za 1m 0,25 € 65 16,25 €
Kontrola uchytenia ochranného uholníka 1,20 € 4 4,80 €
Kontrola zachytávacích tyčí 1,20 € 2 2,40 €
Zemný odpor uzemnenia 4,60 € 4 18,40 €
Demontáž skúšobnej svorky uzemnenia 1,60 € 4 6,40 €
Montáž skúšobnej svorky uzemnenia 1,60 € 4 6,40 €
Revízia 116,30 €
Zľava 30% -34,89 €
Revízia spolu 81,41 €


Vzorová kalkulácia: Elektrické zariadenie a elektrická inštalácia v rodinnom dome, zastavaná plocha cca 150m2

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu do 5 ks 2,30 € 15 34,50 €
Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu 6 - 10 ks 3,00 € 6 18,00 €
Kontrola stavu rozvádzača nad 20 prístrojov 10,90 € 1 10,90 €
Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu do 5 ks 1,45 € 15 21,75 €
Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu nad 5 ks 1,75 € 6 10,50 €
Ochrana napäťovým alebo prúdovým chráničom 2,00 € 3 6,00 €
Impedancia poruchovej slučky 1,75 € 21 36,75 €
Prechodový odpor doplnkového a ochranného pospojovania 2,00 € 5 10,00 €
Zemný odpor uzemnenia 4,60 € 1 4,60 €
Revízia 153,00 €
Zľava 35% -53,55 €
Revízia spolu 99,45 €


Vzorová kalkulácia: Elektrické zariadenie a elektrická inštalácia bytu v bytovom dome, úžitková plocha cca 75m2

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu do 5 ks 2,30 € 9 20,70 €
Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu 6 - 10 ks 3,00 € 1 3,00 €
Kontrola stavu rozvádzača do 10 prístrojov 8,70 € 1 8,7 €
Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu do 5 ks 1,45 € 9 13,05 €
Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu nad 5 ks 1,75 € 1 1,75 €
Ochrana napäťovým alebo prúdovým chráničom 2,00 € 1 2,00 €
Impedancia poruchovej slučky 1,75 € 10 17,50 €
Prechodový odpor doplnkového a ochranného pospojovania 2,00 € 5 10,00 €
Zemný odpor uzemnenia 4,60 € 1 4,60 €
Revízia 81,30 €
Zľava 25% -20,33 €
Revízia spolu 60,98 €


Vzorová kalkulácia: Elektrické zariadenie a elektrická inštalácia spoločných priestorov bytového domu, cena za 1 vchod, vo vchode cca 15 bytov

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu do 5 ks 2,30 € 15 34,50 €
Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu 6 - 10 ks 3,00 € 10 30,00 €
Kontrola stavu rozvádzača nad 20 prístrojov 10,90 € 1 10,90 €
Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu do 5 ks 1,45 € 15 21,75 €
Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu nad 5 ks 1,75 € 10 17,50 €
Ochrana napäťovým alebo prúdovým chráničom 2,00 € 3 6,00 €
Impedancia poruchovej slučky 1,75 € 25 43,75 €
Prechodový odpor doplnkového a ochranného pospojovania 2,00 € 10 20,00 €
Zemný odpor uzemnenia 4,60 € 1 4,60 €
Revízia 189,00 €
Zľava 25% -47,25 €
Revízia spolu 141,75 €


Vzorová kalkulácia: Elektrická prípojka NN

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu do 5 ks 2,30 € 3 6,90 €
Kontrola stavu prípojkovej poistkovej skrine 9,10 € 1 9,10 €
Kontrola stavu elektromerového rozvádzača 9,20 € 1 9,20 €
Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu do 5 ks 1,45 € 3 4,35 €
Impedancia poruchovej slučky 1,75 € 3 5,25 €
Prechodový odpor doplnkového a ochranného pospojovania 2,00 € 2 4,00 €
Zemný odpor uzemnenia 4,60 € 1 4,60 €
Revízia 43,40 €
Zľava 10% -4,34 €
Revízia spolu 39,06 €


Vzorová kalkulácia: Vonkajšie osvetlenie, 10 stožiarov

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu do 5 ks 2,30 € 10 23,00 €
Kontrola stavu stožiarovej rozvodnice 3,70 € 10 37,00 €
Kontrola stavu rozvádzača do 10 prístrojov 8,70 € 1 8,70 €
Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu do 5 ks 1,45 € 10 14,50 €
Impedancia poruchovej slučky 1,75 € 10 17,50 €
Prechodový odpor doplnkového a ochranného pospojovania 2,00 € 10 20,00 €
Kontrola stavu vonkajšieho osvetlenia, stožiar do výšky 5m, 1 okruh 5,20 € 4 20,80 €
Kontrola stavu vonkajšieho osvetlenia, stožiar do výšky 5m, 2 okruhy 7,10 € 4 28,40 €
Kontrola stavu vonkajšieho osvetlenia, stožiar nad výšku 5m, 1 okruh 6,40 € 1 6,40 €
Kontrola stavu vonkajšieho osvetlenia, stožiar nad výšku 5m, 2 okruhy 7,90 € 1 7,90 €
Zemný odpor uzemnenia 4,60 € 2 9,20 €
Revízia 193,40 €
Zľava 20% -38,68 €
Revízia spolu 154,72 €


Vzorová kalkulácia: Elektrické ručné náradie, 25 kusov

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Revízia elektrického ručného náradia do 500W 5,10 € 5 25,50 €
Revízia elektrického ručného náradia do 1000W 5,70 € 10 57,00 €
Revízia elektrického ručného náradia nad 1000W 6,50 € 4 26,00 €
Revízia elektrického ručného náradia bez rozlíšenia výkonu, priemerná cena 5,80 € 6 34,80 €
Revízia 143,30 €
Zľava 15% -21,50 €
Revízia spolu 121,81 €


Vzorová kalkulácia: Elektrický spotrebič, 30 kusov

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Revízia elektrického spotrebiča do 500W 6,30 € 2 12,60 €
Revízia elektrického spotrebiča od 500W do 1000W 6,70 € 4 26,80 €
Revízia elektrického spotrebiča nad 1000W 7,60 € 5 38,00 €
Revízia elektrického spotrebiča bez rozlíšenia výkonu, priemerná cena 6,90 € 1 6,90 €
Revízia počítačovej zostavy: počítač + monitor + klávesnica + myš 12,80 € 7 89,60 €
Revízia notebooku s nabíjacím zdrojom 9,40 € 4 37,60 €
Revízia pohyblivého predlžovacieho prívodu 4,40 € 3 13,20 €
Revízia prenosného staveniskového svietidla a reflektora 5,20 € 2 10,40 €
Revízia staveniskového rozvádzača, rozvodnice 13,90 € 2 27,80 €
Revízia 262,90 €
Zľava 15% -39,44 €
Revízia spolu 223,47 €


Cennník: Bleskozvod

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Bleskozvod:
Kontrola stavu bleskozvodu, cena za jeden zvod 13,30 €
Kontrola stavu aktívneho bleskozvodu, cena za jeden zvod 21,50 €
Kontrola meracích skrutiek a svoriek 0,60 €
Kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania strechy, cena za 1m 0,25 €
Kontrola podpier a zvodových vodičov, cena za 1m 0,25 €
Kontrola uchytenia ochranného uholníka 1,20 €
Kontrola zachytávacích tyčí 1,20 €
Kontrola držiakov a ochrannej striešky 0,50 €
Zemný odpor uzemnenia 4,60 €
Demontáž skúšobnej svorky uzemnenia 1,60 €
Montáž skúšobnej svorky uzemnenia 1,60 €
Revízia
Zľava % -
Revízia spolu


Cennník: Elektrické zariadenie a elektrická inštalácia

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Elektrické zariadenie a elektrická inštalácia, prehliadka a kontrola stavu:
Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu do 5 ks 2,30 €
Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu od 6 do 10 ks 3,00 €
Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu nad 10 ks 4,40 €
Rozvádzače, prehliadka a kontrola stavu:
Kontrola stavu rozvádzača do 10 prístrojov 8,70 €
Kontrola stavu rozvádzača od 10 do 20 prístrojov 9,50 €
Kontrola stavu rozvádzača nad 20 prístrojov 10,90 €
Kontrola stavu prípojkovej poistkovej skrine 9,10 €
Kontrola stavu elektromerového rozvádzača 9,20 €
Kontrola stavu rozvádzača so zvýšeným krytím 12,20 €
Kontrola stavu rozvádzača v rozvodni NN, cena za jedno pole 8,60 €
Kontrola stavu stožiarovej rozvodnice 3,70 €
Meranie pri revízii elektrického zariadenia:
Izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača, poistkovej skrine, rozvodnice 2,10 €
Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu do 5 ks 1,45 €
Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu nad 5 ks 1,75 €
Meranie krokového alebo dotykového napätia 2,50 €
Ochrana napäťovým alebo prúdovým chráničom 2,00 €
Impedancia poruchovej slučky 1,75 €
Prechodový odpor doplnkového a ochranného pospojovania 2,00 €
Izolačný odpor antistatickej podlahy, cena za 1m2 1,75 €
Zemný odpor uzemnenia 4,60 €
Kontrola pripojenia spotrebičov v elektrickej inštalácii:
Kontrola pripojenia svietidla 2,25 €
Kontrola pripojenia tepelného spotrebiča 3,60 €
Kontrola pripojenia elektrického motora do 5kW 1,85 €
Kontrola pripojenia elektrického motora nad 5kW 2,75 €
Kontrola stavu vonkajšieho osvetlenia, stožiar do výšky 5m, 1 okruh 5,20 €
Kontrola stavu vonkajšieho osvetlenia, stožiar do výšky 5m, 2 okruhy 7,10 €
Kontrola stavu vonkajšieho osvetlenia, stožiar nad výšku 5m, 1 okruh 6,40 €
Kontrola stavu vonkajšieho osvetlenia, stožiar nad výšku 5m, 2 okruhy 7,90 €
Kontrola stavu svetelnej reklamy 10,15 €
Kontrola akumulátorovne a záložného zdroja elektrickej energie:
Zistenie stavu akumulátorovne 18,50 €
Kontrola stavu akumulátorov, do 5 kusov akumulátorov, cena za 1 kus 1,60 €
Kontrola stavu akumulátorov, nad 5 kusov akumulátorov, cena za 1 kus 1,45 €
Kontrola stavu pólových vývodov 0,35 €
Kontrola držiakov, svoriek, podpier 0,35 €
Kontrola stavu záložného elektrického zdroja UPS 16,50 €
Kontrola stavu nabíjacieho zdroja elektrického prúdu 15,90 €
Pomocné práce pri revízii:
Vypnutie elektrického zariadenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu 10,85 €
Označenie vypnutého elektrického zariadenia výstražnými tabuľkami 9,25€
Opätovné zapnutie elektrického zariadenia a preskúšanie 10,85 €
Demontáž krytu rozvádzača 1,50 €
Montáž krytu rozvádzača 1,50 €
Demontáž krytu prístroja, krabice, svietidla 1,20 €
Montáž krytu prístroja, krabice, svietidla 1,20 €
Demontáž skúšobnej svorky uzemnenia 1,60 €
Montáž skúšobnej svorky uzemnenia 1,60 €
Revízia
Zľava % -
Revízia spolu


Cennník: Elektrické ručné náradie

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Elektrické ručné náradie:
Revízia elektrického ručného náradia do 500W 5,10 €
Revízia elektrického ručného náradia do 1000W 5,70 €
Revízia elektrického ručného náradia nad 1000W 6,50 €
Revízia elektrického ručného náradia bez rozlíšenia výkonu, priemerná cena 5,80 €
Revízia
Zľava % -
Revízia spolu


Cennník: Elektrický spotrebič

Položka: Cena za kus: Počet kusov: Cena za položku:
Elektrický spotrebič:
Revízia elektrického spotrebiča do 500W 6,30 €
Revízia elektrického spotrebiča od 500W do 1000W 6,70 €
Revízia elektrického spotrebiča nad 1000W 7,60 €
Revízia elektrického spotrebiča bez rozlíšenia výkonu, priemerná cena 6,90 €
Revízia počítačovej zostavy: počítač + monitor + klávesnica + myš 12,80 €
Revízia notebooku s nabíjacím zdrojom 9,40 €
Revízia pohyblivého predlžovacieho prívodu 4,40 €
Revízia prenosného staveniskového svietidla a reflektora 5,20 €
Revízia staveniskového rozvádzača, rozvodnice 13,90 €
Revízia
Zľava % -
Revízia spolu